လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်သော ဆောင်ရွက်ချက်များ

Posted in Gallery

ထိုင်းနှင့် ရှမ်း နယ်စပ်တလျှောက် အမျိုးသမီး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ

အကျပ်အတည်းဖြစ်နေသူ အမျိုးသမီးများအား ကူညီအားပေးရေး

ဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးများ၏ စက်ချုပ်လုပ်ငန်းစီမံချက်

မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းစီမံချက်

HIV/AIDS လုပ်ငန်းစီမံချက်၏ လှုပ်ရှားမှုများ

ရှမ်းလူမှု့ အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက် ကျန်းမာရေး

ရှမ်းကလေးငယ်များ အတွက်ပညာရေး

မေ့စွမ်းအား ရေဒီယိုအစီအစဉ်