မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ တရားမျှတမှုရရှိရေးအတွက် မေးခွန်းပုစ္ဆာ

Posted in Press Releases

အရှိန်အဝါရှိတရုတစ်ီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးကျန်ရီကိန်းကစွဲချက်တင်လိုက်သည့်အမှုကိုလက်ခံသည့် အဂတိလိုက်စားမှုရှိသည့် တရားစီရင်ရေးနှင့်ငွေများငွေနိုင်ဘက်လိုက်သော ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊မူဆယ်မြို့ မှ တရားသူကြီး ဦးစည်သူထွန်း၏လုပ်ရပ်အား SWAN မှ မေးခွန်းထုတ်လိုက်သည်။ မူဆယ်မြို့၊ ဟိုမွန် ရပ်ကွက်၊အိမ်အမှတ်ဟ/၁၄/၁၄နေတရုတစ်ီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးကျန်ရီကိန်း (မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၃/ကခန (နိုင်) ၀၄၆၁၀၉)သည် ၄င်း၏သားမက်ဖြစ်သူက အသက် (၁၈) နှစ်သာရှိသေးသော ရှမ်းအမျိုးသမီးငယ်အား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခဲ့သည့်အပြင် ရက်စက်စွာရိုက်နှက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဤ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ထိရောက်စွာစုံစမ်းစစ်ဆေး၊ အရေးယူ၊ ဆောင်ရွက်ခြင်းများပြုလုပ်ပေးရန် SWAN မှ နှိုးဆော်လိုက်သည်။

မတရားအကြမ်းဖက်မှုအကျူးလွနခ်ံရသူများ၏တရားမျှတမှုရရှိရေးအတွက်အစွန်း ကုန်ကြိုးပမ်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပါရန် အစိုးရသစ်အား SWAN မှ အလေးအနက် တကို ်တွန်းလိုက်သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ (တန်ဆောင်မုန်းလပြည်နေ့) တွင် ရှင်းဟွာကုမ္ပဏီ၏ ထမင်းချက် ဖြစ်သူ အသက် (၁၇) နှစ်သာရှိသေးသော ရှမ်းအမျိုးသမီးငယ်အား မောင်လှစိန် (ခ) ထိန်မငြ်ကည် (အသက် ၂၄ နှစ်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၃/ကဟန (နိုင်) ၀၁၆၇၄၇) မှ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခဲ့သည်။ မောင်လှစိန်သည် မန္တလေးတိုင်းရှိ ရှင်းဟွာကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်ခံဖြစ်ပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုမှာ မန္တလေးတိုင်း၊ ရွှေဘိုမြို့ရှိ ရွှေဖြူတည်းခိုခန်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။

ထုတ်ပြန်ချက် ရယူရန်