แถลงการณ์ เครือข่ายปกป้องแม่น้ำในรัฐฉาน

Posted in Press Releases

25 สิงหาคม 2558

ประชาชนชาวรัฐฉานยื่นหนังสือคัดค้านโครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำสาละวินต่อที่ปรึกษาบริษัทออสเตรียเลีย

stop damming on salween river 1

วันนี้ที่นครย่างกุ้ง พม่า ประชาชนในรัฐฉานยื่นหนังสือพร้อมลายเซ็นต์จำนวน 23,717 รายชื่อ เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำสาละวิน ต่อบริษัท Snowy Mountains Engineering Corporation (SMEC) โดยลายเซ็นคัดค้านเหล่านี้ เป็นของชาวบ้านจากทุกพื้นที่ทั่วรัฐฉาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่จะถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะเขตเมืองโต๋น กุ๋นเฮง และใกล้เคียง โดยเป็นโครงการร่วมของบริษัทต่างชาติและรัฐบาลพม่า

Namkham farmers’ protest highlights urgent needfor moratorium on resource extraction during peace process

Posted in Press Releases

Mining waste clogging the Nam Siri Stream front

The anti-mining protest by over 3,000 villagers in Namkham, northern Shan State, on September 5, 2014, highlights the lack of protection against damaging mining, and the urgent need for a moratorium on resource extraction in ethnic areas until there isgenuine political reform and peace in Burma.

Since 2012, six companies have been mining silica inthe hills south-east of Namkham for export to
China. Large amounts of mining waste have been dumped in the Nam Siri Stream, which nine villages rely on for farming as well as domestic use. Thishas polluted and clogged the stream, causing it to overflow into nearby fields, destroying crops, irrigation channels and weirs. At least 100 acres of fields have been destroyed so far.

Download: English | Burmese | Shan

Press Release by the Shan Farmers’ Network

Posted in Press Releases

Eastern Shan State villagerscall for an immediate end todestructive gold mining operations

The Shan Farmers’ Network and affected villagers held a press conference today in Taunggyi to demand an immediate end to destructive gold mining operations in Mong Len, eastern Shan State.

Over ten companies have been carrying out mining in the “Loi Kham” hills east of Ta Ler, Tachilek township, since 2007. They have dug up over eleven square miles of forested hillsides, and used large amounts of cyanide to extract gold. The resulting soil erosion and water pollution have destroyed the farming livelihoods of about 340 people in two nearby villages, Na Hai Long and Weng Manaw. 

The main local water source, the Nam Kham stream, is now shallow and polluted. Rice fields and vegetable gardens have been destroyed; farm animals poisoned and people are suffering from skin diseases. Families can no longer afford to send their children to school, and young people are migrating to neighboring countries to work. Only minimal compensation has been provided by companies.

“It has been two years already that I’ve been unable to work on my farm, because of water shortage due to the gold mining,”said Sai Don, a villager from Na Hai Long.

“Without our farms, we will starve.” said Sai Seng, another affected villager.
Following appeals from the villagers to end the mining, in mid-April the Shan State government authorized the township authorities to order the mining companies to stop their operations temporarily. However, the mining has not stopped, and the mining companies have tried to pressure villagers to withdraw their demands.
The affected villagers and the Shan Farmers’ Networkhave therefore recently submitted the following demands to the Shan State Parliament:

  1. The gold mining companies must immediately stop their mining operations in the Mong Len area, and withdraw all equipment and personnel from the area
  2. The waterways and lands must be restored to the condition they were in before the mining began.
  3. Full compensation must be provided for all the losses incurred by local villagers due to the mining.

For more information or to obtain a leaflet about detailed impacts of the mining, please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , or visit www.shanhumanrights.org

Get Press Lease: English

Media Contacts:
Nang Lar +95 949257194 (Burmese)
Sai Noom +95 9250841617 (Shan)
SHRF +66 932977754 (Eng)

Communities across Shan State vent frustration at ongoing abuses during peace process

Posted in Press Releases

Communities attending recent public meetings across Shan State vented frustration at ongoing abuses despite the fact that the new peace process has been underway for over a year.  

After co-hosting the “Trust Building for Peace Conference” in Rangoon from 26-28 November, initiated by the Shan Nationalities League for Democracy (SNLD) and organized by Shan civil society groups, SWAN members travelled for nearly three weeks to meet communities in Taunggyi, Nongkhio, Kyaukme, Hsipaw, Lashio, Kesee, Hsenwi, Kutkai, Namkham, Muse and Kengtung.

Get the press release: English | Shan | Burmese | Thai

SWAN’s recent trip to Burma: Trust building for Peace Conference & Public meetings with communities in Shan State